OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Nón

Thuật ngữ “taper” được sử dụng đề cập đến thiết kế của một đầu thon. Nó không chỉ là một thiết kế làm cho đầu mỏng hơn mà còn có các yếu tố trong thiết kế, nó có nhiều tác dụng khác nhau như giảm tải, giảm ứng suất cũng như duy trì ứng suất và độ bền. Có nhiều loại taper như taper tuyến tính, taper hàm số, taper parabol, và taper ngược, và việc lựa chọn thiết kế phù hợp tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る