OHTA VN

  • HOME
  • Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

privacy-policy

  1. Chúng tôi đang thu thập thông tin cá nhân một cách hợp pháp và công bằng.
  2. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi mục đích sử dụng được chỉ ra tại thời điểm mua lại, miễn là nó cần thiết cho việc thực hiện công việc kinh doanh.
  3. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của cá nhân trừ khi pháp luật yêu cầu.
  4. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo tính chính xác của thông tin cá nhân và thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân cần được bảo vệ chống lại việc xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp và chống mất mát, phá hủy hoặc hư hỏng do ngẫu nhiên.
  5. Người đó có quyền yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, đình chỉ sử dụng và xóa, v.v. thông tin cá nhân của họ theo quy định của pháp luật và chúng tôi sẽ phản hồi nhanh nhất có thể khi nhận được yêu cầu đó.
  6. Chúng tôi đang sử dụng “Công cụ phân tích trên Google” làm công cụ phân tích lưu lượng truy cập. Công cụ phân tích này sẽ sử dụng Cookie để thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập. Nhưng những dữ liệu lưu lượng này được thu thập ẩn danh và không được sử dụng để xác định một cá nhân.

Trở về Trang Chủ

トップに戻る