OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Cờ lê lực

Cờ lê lực là công cụ được sử dụng cho bu lông lục giác và đai ốc lục giác, trong khi bộ điều khiển lực là công cụ cho phép bạn quản lý momen xoắn khi siết chặt vít. Vít là bộ phận có thể gây ra tai nạn nếu sử dụng không đúng cách, chẳng hạn như để tránh quên siết vít hoặc gãy do siết quá chặt. Nếu có momen xoắn xác định bởi người thiết kế quy định thì cần dùng tuốc nơ vít momen hoặc cờ lê momen để siết chặt với momen xoắn thích hợp.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る