OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Vít xỏ lỗ (Vít khoan)

Vít xỏ lỗ là loại vít có đầu được ép để giống với một con dao và được xử lý nhiệt không chỉ để tạo hình mà còn để tăng thêm độ cứng cho dao. Vì vậy, đây là loại vít chức năng có thể được gắn chặt vào tấm sắt mà không cần lỗ thí điểm. Thường được sử dụng trên các công trường xây dựng (tường và mái nhà).

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る