OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bulông điều chỉnh

Bộ phận tích hợp với vít, cho phép điều chỉnh độ cao bằng cách xoay vít.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る