OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Trục điều chỉnh

Đó là một bộ phận được sử dụng để điều chỉnh độ cao của các thiết bị khác nhau, được gắn vào các vị trí tiếp xúc với sàn nhà.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る