OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bulông móc neo

Thuật ngữ “móc neo” được sử dụng để chỉ các bộ phận có đầu ốc vít được gắn vào móc neo, đó là một bộ phận quan trọng trong việc cố định các thiết bị như thiết bị cơ khí, máy móc.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る