OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Mỏ neo

Thuật ngữ “móc neo” có nguồn gốc từ việc sử dụng trên tàu, và nó tổng hợp đồng thời các bộ phận cố định được sử dụng cho các kết nối vít và cố định thiết bị. Móc neo có nhiều chất liệu và hình dạng khác nhau, bao gồm sắt, thép không gỉ, nhựa, và hóa chất.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る