OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

ANSI

ANSI là viết tắt của “American National Standards Institute”, Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ, một tổ chức đặt ra các tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp Hoa Kỳ.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る