OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

ASME

ASME là viết tắt của “American Society of Mechanical Engineers”, Hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ, một tổ chức nghề nghiệp tập trung vào việc phát triển lĩnh vực kỹ sư cơ khí.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る