OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

ASTM

ASTM là viết tắt của Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa chất và Vật liệu Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1902, ASTM là một tập hợp các tiêu chuẩn định nghĩa về vật liệu và phương pháp kiểm tra.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る