OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Quá trình Nung

Bằng cách mạ lớp mạ trên các ốc vít chịu lực cao (được xử lý nhiệt), quá trình làm mềm bề mặt này có thể làm giảm độ bền tự nhiên của ốc vít do “tính chất của khí hydrogen” làm mất đi tính chịu lực của chúng. Để xử lý hiện tượng “giòn dễ gãy do hydrogen”, việc nung lại sau khi loại bỏ hydrogen được gọi là quá trình nung.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る