OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

ĐÁNH BÓNG

Đó là một phương pháp mài mòn, trong đó đối tượng cần được mài mòn, cùng với đá mài (chất mài) và chất phụ trợ mài mòn được đặt trong một hộp hình lồng và quay nhắm thực hiện các quy trình hoàn thiện như loại bỏ mảnh vụn không cần thiết và mài bề mặt.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る