OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Ổ Bi

Ổ bi là bộ phận được sử dụng trong các chi tiết quay liên tục hoặc trục quay, là một phần cực kỳ quan trọng trong các yếu tố cơ khí. Có hai loại lớn của vòng bi là “vòng bi trượt” và “vòng bi lăn”. Mặc dù không nhìn thấy chúng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng luôn đóng vai trò quan trọng mà không mấy khi được để ý.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る