OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Vít 4 cạnh đầu nồi phẳng

Định dạng đầu vít nhỏ, có đường kính ngoại vi lớn hơn so với “đầu nồi” và nhỏ hơn so với “đầu trụ”.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る