OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Xử lý bằng phương pháp bắn cát làm sạch

Phun các hạt chất mài hạt nhỏ lên bề mặt để loại bỏ mảnh vụn, làm mịn bề mặt và loại bỏ màng phủ

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る