OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đai ốc mù

Bộ phận có thể tạo ra vít cái trên tấm kim loại mỏng hoặc tấm kim loại. Nó được thực hiện bằng cách sử dụng công cụ đặc biệt và còn được gọi là “đai ốc nhúng”.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る