OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bulông

Trong các loại bulông phổ biến, bulông lục giác là loại đại diện, nhưng còn rất nhiều loại bulông khác với tính năng đa dạng. Có bulông chịu lực cao dùng trong xây dựng, bulông hàn dùng cho quá trình hàn, bulông mắt dùng để treo vật nặng, bulông U dùng để cố định ống, và nhiều hình dạng và vật liệu khác tồn tại dưới tên gọi chung là “bulông”.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る