OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đồng thau

Đó là một hợp kim của đồng và kẽm được gọi là đồng thau.Nó là vật liệu dễ gia công thích hợp cho quá trình cắt, và có đặc tính dẫn điện cao.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る