OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bàn chải mài

Phương pháp đánh mài trong đó chất đánh bóng được bôi lên bánh xe đánh mài bằng vải để hoàn thiện sản phẩm. Nó có thể được sử dụng để làm mịn cạnh, hoàn thiện bề mặt gương.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る