OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Thước micromét

Công cụ đo lường đại diện trong quá trình sản xuất. Có thể đo đạc chiều dài, chiều rộng, đường kính nội, độ sâu, và nhiều thông số khác.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る