OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bánh xe di động (Caster)

Bánh xe được đặt dưới chân của xe đẩy hoặc kệ di động được gọi là bánh đẩy. Các nhà sản xuất khác nhau đã phát triển nhiều sản phẩm có nhiều chức năng khác nhau như vị trí sử dụng, tải trọng, có điều khiển dừng …

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る