OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Xích

Về cơ bản, bánh xích được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, chẳng hạn như xích con lăn điện để vận hành cơ khí các đồ vật và xích để di chuyển xe đạp, xe máy, và sử dụng với tên lửa.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る