OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Mỏ neo hóa chất

Không giống như các loại neo thông thường, vật phẩm này không phải là cơ chế cố định đồ vật thông qua tiếp xúc vật lý mà thay vào đó sử dụng hóa chất và chất kết dính để cắt thành từng mảnh (ren đầy đủ) hoặc để cố định trục. Thông thường, chất liệu thủy tinh có chứa hóa chất, thủy tinh bị vỡ bằng cách cắt thành những mảnh nhỏ để cố định và các hóa chất sẽ phản ứng với nó.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る