OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Vít đầu dĩa

Hình dạng đầu đặc trưng của vít máy, đúng như tên gọi, có hình dạng đầu chìm, điều này rất cần thiết khi thiết kế để ngăn đầu nhô ra sau khi siết chặt. Kích thước được xác định theo tiêu chuẩn chung của sản phẩm, nhưng cũng có những hình dạng tấm đặc biệt như đầu nhỏ và đầu thấp.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る