OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bulông cắt

Bulông lục giác có dạng nửa ren và thân của nó mỏng hơn so với bu lông nửa ren thông thường. Những bulông này thường rẻ hơn so với bulông lục giác thông thường và thường được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến xây dựng.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る