OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Thước đo độ sâu

Được đề cập đến như là công cụ đo độ sâu, có nhiều loại thiết bị đo như kích thước số, gage đo độ sâu, và gage đo độ sâu với kim đồng hồ, tùy thuộc vào hình dạng và kích thước cần đo, cũng như yêu cầu về độ chính xác và độ lệch chuẩn.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る