OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Khuôn rãnh

Trong quá trình sản xuất ốc vít, hai loại “khuôn” (Dies) là các thành phần quan trọng được sử dụng trong quá trình tạo ra ốc vít. Khi thực hiện công đoạn kéo dây và gia công chính xác từ dây cuộn, thuật ngữ “khuôn” đề cập đến khuôn được sử dụng để tiếp cận giá trị đường kính ngoại mục tiêu bằng cách đưa dây qua chúng. Ngược lại, khuôn cán ren còn được sử dụng để tạo thành các chi tiết ren cho ốc vít. Có hai cách để sử dụng khuôn này: một là tạo hình vít bằng cách đưa vật liệu vào giữa hai khuôn hình trụ, hai là sử dụng hai khuôn hình chữ nhật. Hình dạng khuôn khác nhau tùy thuộc vào thiết bị. Các khuôn này là các khuôn không thể thiếu trong quá trình sản xuất ốc vít hàng loạt.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る