OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Tiêu chuẩn DIN

Tiêu chuẩn DIN đề cập đến Tiêu chuẩn Công nghiệp Đức được thiết lập tại Đức. Một thành phần nổi tiếng điển hình là đầu nối DIN (kết nối giữa máy tính và bàn phím). Tiêu chuẩn DIN cũng quy định các quy định cho ốc vít, bulông, nút và đã trở thành một tiêu chuẩn nổi tiếng và được phổ biến trên toàn thế giới.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る