OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bản vẽ kỹ thuật

Bản vẽ kỹ thuật bao gồm bản vẽ lắp ráp, bản vẽ chi tiết các bộ phận và nhiều loại bản vẽ khác. Để tạo ra một sản phẩm duy nhất, có vô số bản vẽ, và quá trình sản xuất đòi hỏi việc sản xuất các bộ phận theo bản vẽ và lắp ráp chúng theo hướng dẫn trên bản vẽ. Trong lĩnh vực sản xuất, bản vẽ là yếu tố quan trọng nhất, chứa đựng các quy tắc cơ bản, tiêu chuẩn và hướng dẫn cho tất cả các khía cạnh của quá trình tạo sản phẩm.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る