OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Nút tai

Trong quy trình sản xuất, thường xuyên xuất hiện nhiều loại âm thanh khác nhau, như âm thanh của va đập mạnh và âm thanh mài mòn. Tùy thuộc vào môi trường, tai nghe bảo vệ trở nên quan trọng không chỉ để bảo vệ thính giác của nhân viên mà còn để bảo vệ môi trường.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る