OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bulông mắt

Bulông mắt được đặt tên theo hình dạng của chúng và được gọi là bulông mắt vì chúng có phần đầu có hình dạng giống như mắt. Đây là một loại bulông chuyên dụng được sử dụng để cố định thiết bị trong quá trình di chuyển của cơ sở vật chất bằng các thiết bị như cần cẩu, mà không thể mang bằng tay. Đầu hình tròn của ốc được mắc kẹp ở phía treo để nâng và treo thiết bị.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る