OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bộ lọc

Một bộ phận có chức năng loại bỏ những vật dụng không cần thiết được gọi là bộ lọc. Nó được sử dụng để lọc bỏ tạp chất trong khí, chất lỏng, … Chất liệu cho bộ lọc đa dạng, từ nhựa đến kim loại, giấy và nhiều loại khác, phụ thuộc vào mục đích sử dụng.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る