OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bulông flan

Bộ phận được gắn chặt vào góc của ống thép hoặc đường ống được gọi là khuỷu ống nối. Hầu như tất cả các ống thép và các bộ phận được sử dụng khi lắp đặt đường ống trong mọi môi trường.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る