OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Dụng cụ đo

Thuật ngữ này chỉ các tiêu chuẩn về kích thước, nhưng trong lần này này, chúng ta sẽ giải thích về các loại thước đo kiểm tra. Mặc dù có nhiều hình dạng khác nhau, thước đo kiểm tra cơ bản là các công cụ kiểm tra được sử dụng để xác minh kích thước tiêu chuẩn. Có nhiều loại thước đo kiểm tra như (đồng hồ đo vòng ren), đồng hồ đo chốt, đồng hồ đo phích cắm (đồng hồ đo vòng), đồng hồ đo khối…Các công cụ đo để kiểm tra trong phạm vi của “thước đo vượt qua” và “thước đo dừng” dựa trên các kích thước tiêu chuẩn, được gọi là đồng hồ kiểm tra. Vật liệu sử dụng cho đồng hồ kiểm tra dao động bao gồm thép đặc biệt (thép có độ bền cao) và vật liệu gốm (ít bị ảnh hưởng do sự nở ra và co lại do nhiệt).

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る