OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đai ốc lục giác loại dài

Đai ốc dài đôi khi được gọi là đai ốc cao hoặc đai ốc nối và thường được sử dụng tại các công trường xây dựng làm khớp nối cho bu lông có ren hoặc làm miếng đệm.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る