OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đai ốc lục giác

Hình dạng điển hình của đai ốc là đai ốc lục giác. Chúng rất dễ dàng cố định bằng cờ lê hoặc xoay khi siết chặt. Vì chúng đã được chế tạo theo hình lục giác trong nhiều năm nên có thể nói đây là hình dạng hoàn hảo phù hợp cho quá trình sản xuất tiến bộ.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る