OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bản lề

Được phát âm là chotsugai, nó còn được gọi là bản lề trong ngành xây dựng. Đây là một bộ phận có chức năng cố định và mở đóng ở những vị trí cần phải mở đóng như cửa, nắp và có chức năng chuyển động mở đóng. Trong ngành nội thất, nó có nhiều hình dạng khác nhau được sắp xếp ở những nơi người dùng không nhìn thấy được, đóng vai trò hậu cần. Độ bền và độ chính xác của chuyển động rất quan trọng vì đây là chuyển động lặp đi lặp lại của tấm. 

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る