OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đinh chèn

Đinh chèn (Insert Nut) là loại đinh vít được định hình đồng thời với quá trình định hình chủ yếu trong quá trình định hình nhựa hoặc cao su. Có loại đinh chèn có thể được ép vào sau khi đun nóng. Vật liệu cơ bản thường là đồng (trục), và đôi khi có thể sử dụng loại đinh chèn được mạ tráng sắt ở một số khu vực có thể nhìn thấy bề ngoài

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る