OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bulông inch

Ở Nhật Bản, loại bulông phổ biến là bulông mét, được quản lý theo giá trị millimet. Tuy nhiên, ở Châu Âu và Mỹ, cũng có các loại bulông được làm theo tiêu chuẩn giá trị inch.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る