OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Tiêu chuẩn ISO

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế) là một tổ chức tư nhân có trụ sở tại Thụy Sĩ. Hiện có 163 quốc gia tham gia, và ở Nhật Bản, cũng có một số linh kiện đang dần chuyển từ tiêu chuẩn JIS sang tiêu chuẩn ISO. ISO không chỉ thiết lập các tiêu chuẩn số và tiêu chuẩn kiểm tra cho từng linh kiện, mà còn cung cấp các tiêu chuẩn quốc tế đa dạng như hệ thống quản lý.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る