OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Tiêu chuẩn JIS

JIS là một trong các tiêu chuẩn quốc gia của Nhật Bản được gọi là Japanese Industrial Standards (JIS), viết tắt là tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る