OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Chìa khóa

Được gọi là chìa khóa song song, hình dạng có thể là chìa khóa hai góc, chìa khóa tròn đơn, chìa khóa bán nguyệt, … Hình dạng được chọn tùy thuộc vào mục đích sử dụng như truyền động quay của trục đến bánh răng hoặc các bộ phận khác, và vật liệu thường là sử dụng vật liệu chịu lực cao

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る