OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Máy tiện

Máy tiện là một thiết bị điển hình trong gia công cơ khí, đề cập đến một loại máy quay trục làm việc và thực hiện quá trình cắt chế biến bằng cách sử dụng công cụ và lưỡi cố định. Máy tiện cũng phù hợp cho việc xử lý hình dạng hình trụ, và cắt vít.
Ngoài ra, máy tiện CNC, tự động xử lý thông qua lập trình và quản lý quá trình chế biến thông qua một hệ thống và kiểm soát chương trình.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る