OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Bulông mét

Vít có đỉnh và đáy, khoảng cách giữa đỉnh và đáy được kiểm soát bằng mét (milimét) được gọi là ren hệ mét.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る