OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Kính hiển vi

Kính hiển vi là một loại thiết bị kiểm tra sử dụng máy ảnh kỹ thuật số và màn hình để phóng to, kiểm tra vật thể. Có loại kính hiển vi dạng ống và cũng có loại kính hiển vi có đường kính nội tâm hẹp để kiểm tra các vật thể nhỏ như tạp chất và vật thể lạ. Ngoài lĩnh vực sản xuất, nó còn nổi tiếng vì được sử dụng để kiểm tra các cơ quan nội tạng trong quá trình kiểm tra sức khỏe.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る