OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Vít chính xác

Vít chính xác được đặt tên theo tiêu chuẩn chung của Hiệp hội Máy ảnh Nhật Bản và tên chính xác là “ốc vít máy có rãnh chéo dành cho thiết bị chính xác”. Lỗ truyền động chéo là #0, nhỏ hơn #1 và kích thước tiêu chuẩn được xác định là loại số 1, số 0 loại 2 và số 0 loại 3. Kích thước vít tiêu chuẩn là M1.0 đến M2.6. Về công dụng của nó, nó được sử dụng cho máy ảnh đã được đề cập trước đó, cũng như cho kính và các dụng cụ chính xác. Để siết chặt, cần sử dụng đầu cờ lục giác chính xác.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る