OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Báo cáo thử nghiệm nhà máy

“Báo cáo thử nghiệm nhà máy/ Giấy chứng nhận thử nghiệm nhà máy (Mill Test Report/ Mill Test Certificate)” thường xuyên được sử dụng tại các nhà máy sản xuất ở Nhật Bản. Đây là một chứng chỉ chứng minh về nguồn gốc của vật liệu được sử dụng trong quá trình gia công và nó bao gồm thông tin về nhà sản xuất của vật liệu, kiểm tra thành phần và kiểm tra độ bền cho từng lô sản xuất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thuật ngữ “Mill Test Report” là một thuật ngữ tiếng Anh do người Nhật tạo, nên cần cẩn thận khi sử dụng trong các giao dịch quốc tế.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る