OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Máy phay

Máy công cụ chủ yếu sử dụng dụng cụ cắt gọi là dao phay (dụng cụ có nhiều cạnh/mũi cắt được gắn trên bề mặt ngoài hoặc mặt đầu của hình trụ và thực hiện quá trình cắt xoay). Đây là thiết bị đại diện cho quá trình cắt chính xác, trong đó lưỡi cắt được cố định và tiến hành quá trình cắt bằng cách di chuyển bàn xoay. Ngoài máy phay ngang thường thấy, còn có máy phay dọc, và có nhiều loại công cụ phay khác nhau phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.

 

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る