OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Khuôn mẫu

Khuôn mẫu được sử dụng gần như trong mọi công đoạn gia công ngoại trừ quá trình làm ra sản phẩm bằng cách cắt. Từ khuôn mẫu đơn giản cho đến khuôn mẫu có hình dạng phức tạp và làm từ vật liệu khó gia công, nhiều loại khuôn mẫu khác nhau được sử dụng trong nhiều quá trình sản xuất khác nhau. Điều quan trọng nhất trong một số công đoạn gia công là sản phẩm được tạo ra từ khuôn mẫu có độ chính xác cao và quản lý bảo dưỡng, vì nó ảnh hưởng đến độ chính xác của sản phẩm.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る